Edellinen sukujuhla ja vuosikokous pidettiin 10.6.2017, Kauttuan Klubilla

Esityslista:

1) Kokouksen avaus

2) Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

3) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4) Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5) Esitetään seuran tilinpäätökset, kertomus toiminnasta ja toiminnan tarkastajan lausunnot vuosilta

2014, 2015, 2016

6) Päätetään tilinpäätösten vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille

7) Toimintasuunnitelma, talousarvio ja jäsenmaksu seuraavalle toimikaudelle (vuodet 2017, 2018 ja 2019)

8) Suvun esimiehen valinta

9) Hallituksen jäsenten (6) ja henkilökohtaisten varajäsenten valinta

10) Toiminnantarkastajan ja toiminnantarkastajan varamiehen valinta

11) Muut asiat

12) Kokouksen päättäminen

 

23.09.2017

Takaisin