Varmista jäsenyytesi

Sukuseuramme jäsenmaksupankkisiirto on toimitettu sukulehden liitteenä.

Jäsenmaksu on 10 € / yksilöjäsen ja 20 € / perhe. Jäseneksi voidaan hyväksyä 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka isän tai äidin puolelta kuuluu sukuun tai joka avioliiton kautta on siihen liittynyt. Muukin 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka hyväksyy sukuseuran tarkoituksen ja toiminnan voidaan hyväksyä varsinaiseksi jäseneksi. Seuran nuorisojäseniä voivat olla alle 18 -vuotiaat, joiden jompikumpi tai kumpikin vanhempi on maksanut jäsenmaksun. He ovat vapaat jäsenmaksusta, eikä heillä ole äänioikeutta seuran kokouksissa.

29.08.2020

Takaisin