Vuosikokous Ellivuoressa lauantaina 19.9.2020, klo 13.00

Kokouksen alussa jäsenille tarjolla kahvia ja voileipää.

Kokous alkaa klo 13.00

Esityslista:

1) Kokouksen avaus

2) Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

3) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4) Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5) Esitetään seuran tilinpäätökset, kertomus toiminnasta ja toiminnan tarkastajan lausunnot vuosilta

2017, 2018, 2019

6) Päätetään tilinpäätösten vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille

7) Toimintasuunnitelma, talousarvio ja jäsenmaksu seuraavalle toimikaudelle (vuodet 2020, 2021 ja 2022)

8) Suvun esimiehen valinta

9) Hallituksen jäsenten (6) ja henkilökohtaisten varajäsenten valinta

10) Toiminnantarkastajan ja toiminnantarkastajan varamiehen valinta

11) Muut asiat

12) Kokouksen päättäminen

Vuosikokouksen jälkeen tarjolla täytekakkua ja kahvia.

Jäsenillä on mahdollisuus tarkistaa sukutietojaan sukurekisteristä.

Vuosikokouksen jälkeen uusi hallitus järjestäytyy.

Tervetuloa,

Hallitus

29.08.2020

Takaisin